ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στο ύπαιθρο

Σαν ανάσα καθαρού αέρα

Η ζωή εκεί έξω

Ανοιχτοί χώροι καλύπτονται με στιλ